Laser mot olika symptom

Bör man iaktta något efter behandlingen? Ja. Laserljuset ger ofta en direkt smärtlindring. Då är det viktigt att veta att smärtan kan komma från en skada som i regel kan ha resulterat i en inflammation. Smärtan hindrar då en överbelastning och laserns smärtlindrande effekt kan därför leda till överbelastning med en försämring som följd. Det är därför mycket viktigt att patienten inte belastar leden, senan etc innan terapeuten ger klartecken. Viktigt i detta skeende är att en bra konsultation genomförts innan beslut tas. Då minskar riskerna om att förväntningarna blir för högt uppställda för att kunna infrias. Dessutom är det bra för läkaren att på ett bra sätt informerat patienterna om för och nackdelar och själv fåt all information om patienten som ligger till grund för beslutet om behandling över huvud taget skall utföras, dvs om det finns möjlighet till bra resultat.

 Comments are closed.