Laser mot håravfall

Finns det några risker med en laserbehandling av håret, armbågen eller hälsenan? Nej, inte i något avseende och heller inte för ögonen. Skyddsglasögon behövs i regel inte men kan alltid nyttjas av patienten i fall denne önskar. Kan man äta mediciner? Ja. Mediciner brukar inte vara negativa att kombinera med laserbehandling. I flera behandlingar som till exempel håravfall och laserbehandling rekommenderar ledande experter att patienterna också äter medicin, Propecia, för att ytterligare öka effekten av lasern.Comments are closed.